Kongresy PTRT

Polski Kongres Reologii podtrzymuje główne cele Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej, którymi są przede wszystkim propagowanie badań i osiągnięć naukowych w dziedzinie reologii technicznej oraz ich zastosowań w przemyśle.