Kontakt

Adres do korespondencji:
PTRT-Polskie Towarzystwo Reologi Technicznej
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
E-mail kontaktowy:
kontakt@ptrt.com.pl

Prezes Towarzystwa:
Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński
Telefon: +48 (42) 631-37-34
E-mail: marek.dziubinski@p.lodz.pl

Sekretarz Towarzystwa:
Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Sęk
Telefon: +48 (42) 631-37-22
E-mail: jerzy.sek@p.lodz.pl