Kontakt

Adres do korespondencji:
PTRT-Polskie Towarzystwo Reologii Technicznej
Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
E-mail kontaktowy:
kontakt@ptrt.com.pl

Przewodniczący Towarzystwa:
dr hab. inż. Piotr Owczarz, prof. PŁ
Telefon: +48 (42) 631-37-32
E-mail: piotr.owczarz@p.lodz.pl

Sekretarz Towarzystwa:
dr hab. inż. Elżbieta Janowska-Renkas, prof. PO
Telefon:
E-mail: