Członkostwo

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką badań reologicznych do wstąpienia do Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej

Wypełniony i podpisany formularz członkowski prosimy przesyłać na adres e-mail: kontakt@ptrt.com.pl

Wysokość składki członkowskiej: 50 PLN/rok

Składkę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy podając w tytule przelewu: imię nazwisko – opłata członkowska za rok 20XX. Numer konta bankowego, na które należy wnosić składki członkowskie:

44 1020 3408 0000 4402 0414 5173
PKO BP ODDZIAŁ 6 W ŁODZI

Dziękujemy za terminowe regulowanie składek.