Dorobek

Monografie członków Towarzystwa

 • M. Dziubiński, T. Kiljański, J. Sęk: Podstawy reologii i reometrii płynów, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009
 • T. Kiljański, M. Dziubiński, J. Sęk, K. Antosik: Wykorzystanie pomiarów właściwości reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej, Wydawnictwo EKMA, Warszawa, 2009
 • M. Dziubiński, J. Prywer: Mechanika płynów dwufazowych, WNT, Warszawa 2010
 • T. Kiljański, M. Dziubiński, J. Sęk, K. Antosik: Wykorzystanie pomiarów właściwości reologicznych płynów w praktyce inżynierskiej, s. 160. Wydawnictwo EKMA, Warszawa 2009
 • E. Walicki „Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005
 • Reologia – teoria i zastosowanie 1. Pod redakcją M. Dziubiński, K. Antosik, EKMA, Warszawa 2010
 • Reologia – teoria i zastosowanie 2. Pod redakcją M. Dziubiński, K. Antosik, EKMA, Warszawa 2011
 • J. Wasilewski, T. Kiljański: Biomechaniczna przyczyna miażdżycy, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011

Konferencje

 • Third International Conference on Engineering Rheology, ICER 2005, Z. Góra 23-26.08.05
 • Reologiczne metody oceny jakości produktów mleczarskich, Olsztyn 15.03. 2006
 • Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie”, Iwonicz, 27-29. 09.06 , Jachranka, 24-26.10.07
 • III Konferencja Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Radziejowice 25-26. 09. 2008 – wygłoszono 15 referatów
 • IV Konferencja Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Michałowice 13-14. 10. 2009 – wygłoszono 13 referatów
 • V Konferencja Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Michałowice 07-08. 10. 2010 – wygłoszono 11 referatów
 • VI Konferencja Reologia – teoria, praktyka i zastosowanie, Organizatorzy EKMA, Anton Paar, PTRT, Michałowice 11-12. 10. 2010 – wygłoszono 15 referatów

Szkolenia

 • Warsztaty Reologiczne, Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej oraz Zakład Tworzyw Sztucznych, Politechnika Poznańska, a także firma Anton Paar, 23 – 28, 04, 2009 roku, Poznań
 • Krakowskie Warsztaty Reologiczne, Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej oraz firma Anton Paar, 20-21 maja 2010 roku, Kraków
 • VIII Letnie Warsztaty Naukowe organizowane przez Komitet Mechaniki Płynów PAN poświęcone zagadnieniom przepływu płynów nienewtonowskich, Wieżyca 31.05-2.06.2009
 • Warsztaty Reologiczne – 8-11.11.2010, Poznań Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej oraz Zakład Polimerów, Politechnika Poznańska (wykładowca Patrick Heyer)
 • Krakowskie Warsztaty Reologiczne, 20-21.05.2010 Kraków. Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej oraz EKMA
 • Warsztaty Reologiczne – 18-20.01.2011, Poznań Zakład Inżynierii i Aparatury Chemicznej oraz Zakład Polimerów, Politechnika Poznańska (wykładowca Patrick Heyer i Kristian Kowalczyk)
 • Warsztaty Reologiczne – 9.06.2010, Łódź. Prezentacja reometru nowej generacji Rholaser produkcji Formulaction (Francja) oraz podstaw reometrii optycznej.Organizatorzy: PTRT i Uniexport (Polska)
 • Łódzkie Warsztaty Reologiczne, 6.11.2010 Łódź. Prezentacja reometru rotacyjnego Kinexus produkcji Malvern (w. Brytania) przez pracowników AP. Instruments
 • Łódzkie Warsztaty Reologiczne – 8.02.2011, Łódź. Prezentacja przyrządu do pomiaru kąta zwilżania i sorpcji proszków (reologia powierzchni) firmy Meranco

Popularyzacja reologii technicznej

 • Seminarium „Reologia stosowana” dla studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu, 3.03.2009 Kalisz
 • Pokazy laboratoryjne i wykłady dotyczące podstaw reologii i reometrii dla uczniów łódzkich szkół średnich – 2008, 2009, 2010
 • Wykład dla uczniów szkół średnich wielkopolski „Panta rhei: od starożytności do przemysłowych zjawisk przepływowych”, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, 23.04.2009 Poznań
 • Pokazy laboratoryjne i wykłady w ramach Dni Nauki i Techniki w Łodzi – 2008, 2009, 2010
 • Wykłady i ćwiczenia rachunkowe „Reologia płynów nienewtonowskich” w ramach programów zamawianych MNiSzW dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej 17-19 maj 2009, Opole.