Zarząd

Zarząd Towarzystwa 2015-2018

Prezes
Prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński – Politechnika Łódzka

Wiceprezes
Prof. dr hab. inż. Lubomira Broniarz-Press – Politechnika Poznańska

Sekretarz
Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Sęk – Politechnika Łódzka

Skarbnik
Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiljański – Politechnika Łódzka

Członkowie Zarządu
Prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
Prof. nadzw. dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel – Politechnika Krakowska
Prof. dr hab. inż. Lidia Zander – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
dr inż. Piotr Owczarz – Politechnika Łódzka

Członkowie
dr hab. inż. Anna Ptaszek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Janowska-Renkas – Politechnika Opolska